Gia công TPCN

Hiện nay, Công ty Dược Phương Đông đã hoàn thiện nhà máy với diện tích trên 7ha, với 04 xưởng sản xuất được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt…

0 Comments