LIÊN HỆ

Địa chỉ

TS509, TBĐ 01, cụm CN Hạp Lĩnh, P.Hạp Lĩnh,
TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại

02223.720.838
0343.951.005

Email

phuongdongpharmaco@phuongdongbn.vn

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN GIA CÔNG

  Họ tên*
  Số điện thoại*
  Công ty
  Sản phẩm *
  Số lượng gia công*
  Quy cách sản phẩm